Hoppa till huvudinnehåll

Databaser

Vi rekommenderar att man söker på engelska i de flesta av våra databaser. Vill du ha tips på engelska sökord använd SvenskMesh.

Gå direkt till:


 • Innehåller kvalitetssäkrad och lättillgänglig information om sjukdomar samt vård från alla Sveriges regioner. En bra webbplats för dina patienter.

  Hälsoinformation
 • Innehåller hundratals medicinska e-böcker från förlaget McGraw-Hill. Bland annat Harrison's Principles of Internal Medicine, Quick Medical Diagnosis and Treatment, Fitzpatrick's Color Atlas med flera. Medicinska bilder och filmer ingår också. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Bilder, E-böcker, Medicin
 • Innehåller medicinska e-böcker inom pediatrik. Bland annat "Rudolph's Pediatrics" och "Pediatric Infectious Diseases" med flera. Medicinska bilder och filmer ingår också. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Bilder, E-böcker, Medicin
 • Innehåller medicinska e-böcker inom kirurgi. Bland annat "Schwartz’s Principles of Surgery”, “Zollinger’s Atlas of Surgical Operations” med flera. Medicinska bilder och filmer ingår också. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Bilder, E-böcker, Medicin
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom fysioterapi, arbetsterapi och alternativmedicin. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  AMED manual.pdf

  Rehabilitering
 • Består av två delar, i "3D Atlas" väljer du vilken del av kroppen du vill fokusera på och vilken vy du vill ha (anatomi, dissektion, MR-bild, film). I "3D Real-time" kan du lägga till och ta bort lager i kroppen: muskler, nerver, organ, leder, skelett. Anatomy.tv kräver webbläsare Chrome, Firefox eller Edge. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Bilder
 • Riktlinjer och standarder inom perioperativ omvårdnad och operationssjukvård från AORN - The Association of periOperative Registered Nurses - en förening för operationssjuksköterskor i USA. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal

  Evidensbaserad medicin/vård, Omvårdnad
 • Samling av ordböcker på olika språk.

  Lexikon
 • Uppslagsverk inom läkemedel. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  E-böcker, Farmakologi, Lexikon, Toxikologi
 • Uppslagsverk om läkemedel för barn. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal. 

  E-böcker, Farmakologi, Lexikon, Toxikologi
 • Hitta vetenskapliga tidskrifter inom ditt yrkesområde. Alla tidskrifter finns online inom Region Stockholm, så att du kan läsa alla artiklar direkt på din dator. Läs mer om BrowZine.

  BrowZine manual.pdf

  -Mest använda, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri, Rehabilitering
 • Innehåller systematiska kunskapsöversikter på effekter av sociala insatser inom bland annat funktionsnedsättningsområdet, social välfärd och utbildning.

  Juridik, Pedagogik, Sociologi
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  CINAHL manual.pdf

  -Mest använda, Omvårdnad, Rehabilitering
 • Ett sökverktyg i PubMed där du kan söka systematiska översikter (reviews) eller kliniska studier inom terapi, diagnos mm. Kräver inloggning utanför regionens IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Riktar sig främst till läkare. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och sammanställda behandlingsguider, sk Clinical Overviews. Du kan sortera på din medicinska specialitet. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  ClinicalKey manual.pdf

  -Mest använda, Bilder, E-böcker, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • En databas över pågående kliniska studier runtom i världen.

  Farmakologi, Medicin, Psykiatri
 • Här hittar du Cochrane Reviews, systematiska översikter av hög vetenskaplig kvalitet. Här finns också Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Läs mer om Cochrane Library. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård
 • Sökportal för bilder som går under CC-licens (Creative Commons) vilket betyder att det är tillåtet att använda dem.

  Bilder
 • DiVA innehåller forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten i Sverige. Här kan du söka på svenska.

  Avhandlingar/Rapporter
 • Frågor och svar om läkemedel. Databasen utvecklas av Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset. En del av informationen är på svenska och en del på engelska.

  Farmakologi
 • Innehåller expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens (likt UpToDate). Sök på symptom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  DynaMed manual.pdf

  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • En ämnesordsindexerad artikeldatabas inom biomedicin med fokus på farmakologi och toxikologi, inklusive referenser från Medline. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi, Genetik, molekylärbiologi m.m., Medicin, Toxikologi
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  ERIC manual.pdf

  Ledarskap, Pedagogik
 • Information om läkemedel på svenska.

  Farmakologi
 • En stor databas över gener och deras egenskaper.

  Genetik, molekylärbiologi m.m.
 • Innehåller information om arvsmassan hos över 1000 arter, även bakterier och virus.

  Genetik, molekylärbiologi m.m.
 • WHO samlar statistik över sjukdomar och hälsa i världen. Du kan välja att ta fram statistik från specifika länder, över vissa sjukdomar etc.

  Statistik
 • Sök efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet världen över. Du hittar även antal citeringar för varje publikation. Kräver inloggning utanför regionens IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  Google Scholar manual.pdf

  -Mest använda
 • Uppslagsverk med information om läkemedel via sondmatning.
  E-böcker, Farmakologi, Lexikon, Toxikologi
 • HTA betyder Health Technology Assessment. En HTA-rappport utvärderar nya metoder och tekniker i sjukvården utifrån bästa tillgängliga evidens/forskning.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Ett beslutsstöd för att ställa diagnos. Du fyller i symtom hos din patient och får en lista på möjliga diagnoser, samt läkemedel som potentiellt kan orsaka samma symtom. När du behöver fördjupa dig inom en diagnos länkas du vidare till DynaMed eller PubMed. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Isabel manual.pdf

  Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • Janusinfo är Region Stockholms webbplats för samlad, producentobunden läkemedelsinformation till hälso- och sjukvården - ett evidensbaserat kunskapsstöd kring läkemedelsbehandling för läkare och sjukvårdspersonal. Här hittar du bl a Kloka Listan (rekommenderade läkemedel), Strama (om antibiotikaförskivning), Akut intermedicin (behandlingsråd för läkare på medicinkliniker och subspecialiteter) och fortbildning kring läkemedel, t ex webbutbildningen Antibiotikasmart.

  Janusinfo innehåller också specifika läkemedelriktlinjer för: Interaktioner och riskprofiler - Njurfunktion - Fosterpåverkan - Aming - Kön och genus - Läkemedel och miljö.

  Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi
 • Innehåller information om mer än 8000 vetenskapliga tidskrifter. Se vilka tidskrifter som finns inom ditt ämnesområde och vilken Impact Factor de har. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

   

  Lexikon
 • Läkemedel för behandling av vanliga sjukdomar. Region Stockholms läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan.

  Farmakologi
 • En öppen och kostnadsfri databas över kommuner och regioner i Sverige. Här kan du se och följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal för analyser och jämförelser.

  Administration-sjukvård
 • KPP, Kostnad Per Patient, är en metod för beräkning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt. KKP Databaser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) innehåller kostnadsuppgifter för den specialiserade somatiska och psykiatriska vården där det till exempel är möjligt att få en bild över kostnaders fördelning på olika sjukdomsgrupper respektive åldersgrupper.

  Administration-sjukvård, Statistik
 • För dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg. Kvalitetssäkrad information från flera aktörer under rubrikerna Evidensbaserad praktik, Psykisk ohälsa, Äldre, Missbruk och beroende, Barn och unga och Webbutbildningar. Utges av Socialstyrelsen. 

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Granskad information om läkemedel i samband med amning. Från National Library of Medicine/National Institutes of Health i USA.

  Farmakologi
 • Sök artiklar publicerade i Läkartidningen från 1996 fram till senaste numret. Läkartidningen ägs av Sveriges läkarförbund. 

  Administration-sjukvård, Farmakologi, Medicin
 • Informationen om miljöklassificerade läkemedel och klassificeringen med uppgifter om i vilka produkter på svenska marknaden som substanserna ingår.
  Farmakologi
 • Gällande grundförfattningar tillgängliga i pdf-format.

  Juridik
 • Kungliga bibliotekets söktjänst där du hittar böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

  Avhandlingar/Rapporter, Bokkataloger
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Läs mer om Medline. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

  MEDLINE manual.pdf

  Medicin
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Läs mer om Medline. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

  Medicin
 • Lättillgänglig information om sjukdom, hälsa och läkemedel på engelska. Från The National Institutes of Health och The National Library of Medicine.

  Hälsoinformation
 • Medicinskt uppslagsverk.
  Lexikon, Medicin
 • Databaspaket med läkemedelsinformation. Inkluderar databaserna DISEASEDEX General Medicine, DRUGDEX, MARTINDALE, PDR, REPRORISK samt NeoFax och Pediatrics. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Farmakologi
 • Förteckning över nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården.

  Administration-sjukvård, Statistik
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma kunskapsstöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal runt om i landet och innefattar vårdprogram och riktlinjer.
  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård, Hälsoinformation, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering
 • Brittiskt institut som ger rekommendationer i hälso- och sjukvårdsfrågor till anställda inom National Health Service (NHS).

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Online Mendelian Inheritance in Man. Mänskliga gener och genetiska sjukdomar. Entrez-databas från National Center for Biotechnology Information (NCBI).

  Genetik, molekylärbiologi m.m.
 • Europeisk databas som innehåller information om sällsynta hälsotillstånd och dessas behandling.
  Farmakologi, Medicin
 • Referensdatabas för randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom fysioterapi.

  Evidensbaserad medicin/vård, Rehabilitering
 • The Global Resource for Nutrition Practice. Evidensbaserade rekommendationer inom nutrition. Utges av British Dietetic Association, the Dietitians Association of Australia och Dietitians of Canada. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • The Pharmacogenomics Knowledgebase. Information om samband mellan olika läkemedel, sjukdomar och gener.

  Farmakologi
 • En internetversion av boken "PM Praktisk Medicin". Avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal inom framför allt öppenvården. Drivs av Add Health Media AB.

  Medicin
 • Vetenskaplig litteratur samt information om DNA och protein. Entrez-databas från National Center for Biotechnology Information (NCBI). 

  Farmakologi
 • Länkar till provtagningsanvisningar och laboratorier i Sverige.
  Farmakologi, Genetik, molekylärbiologi m.m., Kemi, Medicin, Omvårdnad, Toxikologi
 • Innehåller referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnesområden. Utges av American Psychological Association (APA). Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  PsycINFO instruktionsfilm

  PsycINFO manual.pdf

  -Mest använda, Ledarskap, Psykiatri, Psykologi, Sociologi
 • Information om kemiska ämnens molekylära sammansättning. Utvecklas av National Center for Biotechnology Information (NCBI).

  Kemi
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Kräver inloggning utanför regionens IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  PubMed manual.pdf

  -Mest använda, Farmakologi, Medicin, Medicinhistoria, Omvårdnad, Pedagogik, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi, Toxikologi
 • The Protein Data Bank är en biodatabas som samlar 3D-strukturer för biologiskt viktiga molekyler, så som proteiner och nykleinsyror. All data läggs in av forskare över hela världen och är fritt tillgänglig över internet för att kunna studera makromolekyler och deras relation till sjukdomar mm.

  Genetik, molekylärbiologi m.m.
 • En databas över vetenskapliga artiklar som dragits tillbaka, d v s av någon anledning återkallats och inte längre gäller som erkända forskningsresultat.Gjord av två vetenskapsjournalister i USA med stöd från stiftelse. Sök på t ex författarnamn, sjukhus/lärosäte eller ämnesområde. Täcker in många vetenskapliga tidskrifter globalt och många discipliner. Öppet tillgänglig.

  Administration-sjukvård, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi, Genetik, molekylärbiologi m.m., Juridik, Kemi, Ledarskap, Medicin, Omvårdnad, Pedagogik, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi, Statistik, Toxikologi
 • Innehåller en samling videofilmer inom områdena rådgivning, psykoterapi och psykologi, filmerna består av handledning terapisessioner mm. Filmerna riktar sig till studenter, forskare och kliniskt verksamma. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Psykiatri, Psykologi, Sociologi
 • Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd. Innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd..

  Hälsoinformation, Medicin
 • Gemensamt sökverktyg för bibliotekens e-resurser. Söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt. Bland annat PubMed, CINAHL, AMED och PsyhINFO samtidigt. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Bokkataloger, E-böcker, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi, Genetik, molekylärbiologi m.m., Kemi, Medicin, Omvårdnad, Pedagogik, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi, Toxikologi
 • SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder. Här hittar du deras publicerade systematiska utvärderingar och annas sammanställd information om forskningsläget inom medicinska och sociala frågor.

  Administration-sjukvård, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi
 • Standardkatalogen innehåller standarder med prefixen SS, ISO, IEC, SS-EN, SS ISO, SS IEC. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Administration-sjukvård
 • I Socialstyrelsens författningssamling publiceras gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst.  Här finns också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg. (HSLFS-FS och SOSFS)

  Juridik
 • Statistik om aborter, cancer, DRG, dödsorsaker, förlossningar, hjärtinfarkter, missbruk, operationer m.m.

  Statistik
 • I Statistikdatabasen finns en stor del av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från en del andra statistikansvariga myndigheter.

  Statistik
 • SveMed+ innehåller referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området. Observera! Innehållet i SveMed+ uppdateras inte sedan januari 2020. Innehåller material från 1980-talet fram t o m 2019.

  Medicin, Omvårdnad
 • Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar.

  Juridik
 • I Medorg finns det referenser till artiklar, utredningar, betänkanden m.m. inom området svenskt medicinalväsen. Databasen omfattar perioden 1663-1967.

  Medicinhistoria
 • MeSH® (Medical Subject Headings) är den kontrollerade vokabulär som används vid U.S. National Library of Medicine. Originaldata från NLM har kompletterats med svenska översättningar.

  Lexikon
 • Swepub innehåller referenser till forskningspublikationer som finns registrerade i ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.

  Avhandlingar/Rapporter
 • TRIP är en sökmotor för evidensbaserad medicin. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Bilder, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi
 • Hitta uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.

  Avhandlingar/Rapporter
 • Presenterar landstingens och regionernas rapporterade uppgifter om vårdens tillgänglighet i Sverige enligt vårdgarantins intentioner.

  Administration-sjukvård
 • Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare. Här finns besluts- och kunskapsstöd som till exempel vårdriktlinjer.
  Administration-sjukvård
 • Viss är ett medicinskt och administrativt webbstöd som riktar sig till personal inom primärvården i Stockholms län.

  Administration-sjukvård, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin, Omvårdnad
 • Ett beslutsstöd för att ställa diagnos med särskilt fokus på dermatologi. Du fyller i symtom hos din patient och får en lista på möjliga diagnoser inklusive fotografier på t ex samma åkomma vid olika hudfärger. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

 • Web of Science är en tvärvetenskaplig databas som har referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Juridik, Kemi, Ledarskap, Medicin, Psykiatri, Sociologi, Statistik
 • World Health Organization Library & Information Networks For Knowledge Database (WHOLIS) är ett index för alla WHO publikationer, från 1948 och framåt.

  Administration-sjukvård