Logga in

Databaser

Databaserna är tillgängliga för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal. Sitter du utanför regionens IP-område behöver du logga in med Biblioteksproxy. Vi rekommenderar att man söker på engelska i de flesta av våra databaser. Vill du ha tips på engelska sökord använd Svensk MeSH.

Välj ämne

1177 vårdguiden

Kvalitetssäkrad och lättillgänglig information om sjukdomar samt vård från alla Sveriges regioner.

Hälsoinformation till patienter

AccessMedicine

Medicinska e-böcker från förlaget McGraw-Hill. Här ingår Harrison’s Principles of Internal Medicine, Quick Medical Diagnosis and Treatment, Fitzpatrick’s Color Atlas med flera. Innehåller även medicinska bilder och filmer.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Medicin

AMED

Referenser till vetenskapliga artiklar inom fysioterapi, arbetsterapi och alternativmedicin.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

AMED guide

Rehabilitering

Anatomy TV

Består av två delar. 3D Atlas där du väljer vilken del av kroppen du vill fokusera på och vilken vy du vill ha (anatomi, dissektion, MR-bild, film). 3D Real-time där du kan lägga till och ta bort lager i kroppen. Anatomy.tv kräver webbläsare Chrome, Firefox eller Edge.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Medicin

AORN – Facility Reference Center

Riktlinjer och standarder inom perioperativ omvårdnad och operationssjukvård från The Association of periOperative Registered Nurses, en förening för operationssjuksköterskor i USA.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Kliniska riktlinjer, Omvårdnad

Bab.la

Samling av ordböcker på olika språk.

Lexikon/Medicinska ämnesord

BNF – British National Formulary

Uppslagsverk inom läkemedel.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Farmakologi/Toxikologi

BNFC – British National Formulary for Children

Uppslagsverk om läkemedel för barn.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Farmakologi/Toxikologi, Pediatrik

Campbell Collaboration Library

Systematiska kunskapsöversikter på effekter av sociala insatser inom bland annat funktionsnedsättningsområdet, social välfärd och utbildning.

Pedagogik, Sociologi

CINAHL

Referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Cinahl guide

CINAHL film

Omvårdnad, Rehabilitering

Clinical Queries i PubMed

Ett sökverktyg i PubMed där du kan söka systematiska översikter (reviews) eller kliniska studier inom terapi, diagnos med mera.

Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

Evidensbaserad medicin/vård

ClinicalKey

E-tidskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och sammanställda behandlingsguider, så kallade Clinical Overviews. Riktar sig främst till läkare.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

ClinicalKey guide

Kliniska riktlinjer, Medicin

ClinicalTrials.gov

Databas över pågående kliniska studier i olika länder.

Medicin

Cochrane Library

Systematiska översikter, Cochrane Reviews, av hög vetenskaplig kvalitet. Innehåller även Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL).

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Evidensbaserad medicin/vård

Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA)

Forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid lärosäten i Sverige. Här kan du söka på svenska.

Avhandlingar/Rapporter

Drugline

Ersätts av Svelic.

Utvecklas av Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset, innehåller frågor och svar om läkemedel. En del av informationen är på svenska och en del på engelska.

Farmakologi/Toxikologi

DynaMed

Expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens (likt UpToDate). Sök på symptom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

DynaMed guide

Evidensbaserad medicin/vård, Kliniska riktlinjer, Medicin

Embase

Ämnesordsindexerad artikeldatabas inom biomedicin med fokus på farmakologi och toxikologi, inklusive referenser från Medline.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Farmakologi/Toxikologi, Medicin

ERIC (Ebsco)

Referenser till vetenskapliga artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

ERIC guide

Pedagogik

FASS för vårdpersonal

Information om läkemedel på svenska.

Farmakologi/Toxikologi

Gene (Entrez)

Databas över gener och deras egenskaper.

Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

Genetik/Molekylärbiologi

Genome (Entrez)

Information om arvsmassan hos över 1000 arter, även bakterier och virus.

Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

Genetik/Molekylärbiologi

GHO (Global Health Observatory)

WHO:s statistik över sjukdomar och hälsa i världen. Det går att ta fram statistik från till exempel specifika länder eller vissa sjukdomar.

Administration/Statistik

Google Scholar

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet. Innehåller även citeringar.

Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

Google Scholar guide

Pedagogik, Psykiatri/Psykologi, Rehabilitering, Sociologi

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Uppslagsverk med information om läkemedel via sondmatning.

Farmakologi/Toxikologi

Herbal Medicines

Uppslagsverk med riktlinjer och information om växtbaserade läkemedel och deras beståndsdelar.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Farmakologi/Toxikologi

HTA-rapporter från svenska regioner

HTA-rapporter (Health Technology Assessment) utvärderar nya metoder och tekniker i sjukvården utifrån bästa tillgängliga evidens/forskning.

Evidensbaserad medicin/vård

Isabel – differentialdiagnostik

Beslutsstöd för att ställa diagnos. Fyll i symtom och få förslag på möjliga diagnoser, samt läkemedel som kan orsaka samma symtom. För fördjupad information ges vidarelänkning till DynaMed eller PubMed.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Isabel-differentialdiagnostik guide

Kliniska riktlinjer, Medicin

Janusinfo

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Drivs av Region Stockholm. Innehåller bland annat Kloka Listan (rekommenderade läkemedel), Strama (antibiotikaförskrivning), Akut internmedicin (behandlingsråd för läkare) och fortbildning kring läkemedel.

Innehåller även specifika riktlinjer inom läkemedel för: Interaktioner och riskprofiler, Njurfunktion, Fosterpåverkan, Amning, Kön och genus, Läkemedel och miljö.

Farmakologi/Toxikologi

Journal Citation Report

Utvärderar och jämför vetenskapliga tidskrifters impaktfaktorer med hjälp av citeringsdata. Innehåller information om mer än 8400 vetenskapliga tidskrifter.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Administration/Statistik

Kloka listan

Rekommenderade läkemedel för behandling av vanliga sjukdomar. Sammanställs av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Farmakologi/Toxikologi

Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen

Databas över kommuner och regioner i Sverige. Innehåller nyckeltal för analyser och jämförelser.

Administration/Statistik

KPP Databaser

KPP, Kostnad Per Patient, är en metod för beräkning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Administration/Statistik

Kunskapsguiden

Kvalitetssäkrad information från flera aktörer inom områdena socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utges av Socialstyrelsen.

Kliniska riktlinjer

Kunskapsstöd för vårdgivare

Riktlinjer och rekommendationer för specialiserad vård i region Stockholm, framtagna i nära samråd med sakkunniga samt inhämtade från Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

LactMed

Granskad information om läkemedel i samband med amning. Från National Library of Medicine/National Institutes of Health i USA.

Farmakologi/Toxikologi, Pediatrik

Läkemedelsverkets föreskrifter/Lagar och regler

Lagar och regler inom Läkemedelsverkets ansvarsområden.

Juridik

LIBRIS

Kungliga bibliotekets söktjänst innehåller böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar från alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

Avhandlingar/Rapporter, Bokkataloger

Medline (Ebsco)

Referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

Medline guide

Medicin

Medline (Ovid)

Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

Medicin

MedlinePlus

Lättillgänglig information om sjukdom, hälsa och läkemedel på engelska. Från The National Institutes of Health och The National Library of Medicine.

Hälsoinformation till patienter

Merck Manuals, Professional version

Medicinskt uppslagsverk.

Lexikon/Medicinska ämnesord, Medicin

Micromedex

Databaspaket med läkemedelsinformation. Inkluderar databaserna Diseasedex General Medicine, Drugdex, Martindale, Pdr, Reprorisk samt NeoFax och Pediatrics.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

Farmakologi/Toxikologi

Nationella kvalitetsregister

Förteckning över nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården.

Administration/Statistik

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Regionernas gemensamma kunskapsstöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal och innefattar vårdprogram samt riktlinjer.

Kliniska riktlinjer

NICE – National Institute for Health and Care Exellence

Brittiskt institut som ger rekommendationer i hälso- och sjukvårdsfrågor till anställda inom National Health Service (NHS).

Kliniska riktlinjer

OMIM (Entrez)

Online Mendelian Inheritance in Man. Databas om mänskliga gener och genetiska sjukdomar från National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

Genetik/Molekylärbiologi

Orphanet

Europeisk databas med information om sällsynta hälsotillstånd och behandling.

Farmakologi/Toxikologi, Medicin

PEDro – Physiotherapy Evidence Database

Referensdatabas för randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom fysioterapi.

Evidensbaserad medicin/vård, Rehabilitering

PEN – Practice-based evidence in nutrition

The Global Resource for Nutrition Practice. Innehåller evidensbaserade rekommendationer inom nutrition. Utges av British Dietetic Association, the Dietitians Association of Australia och Dietitians of Canada.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

Evidensbaserad medicin/vård

PharmGKB

The Pharmacogenomics Knowledgebase innehåller information om samband mellan olika läkemedel, sjukdomar och gener.

Farmakologi/Toxikologi

Praktisk Medicin

Internetversion av boken PM Praktisk Medicin. Avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal inom framför allt öppenvården. Drivs av Add Health Media AB.

Medicin

Protein (Entrez)

Vetenskaplig litteratur samt information om DNA och protein. Databas från National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

Farmakologi/Toxikologi

Provtagningsanvisningar & laboratorier (Vårdverktyget)

Länkar till provtagningsanvisningar och laboratorier i Sverige.

Administration/Statistik

PsycINFO (EBSCO)

Referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnesområden. Utges av American Psychological Association (APA).

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

PsycINFO guide

PsycINFO film

Psykiatri/Psykologi, Sociologi

PubChem (Entrez)

Information om kemiska ämnens molekylära sammansättning. Utvecklas av National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

Genetik/Molekylärbiologi

PubMed

Referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden.

Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

PubMed guide

PubMed film

Farmakologi/Toxikologi, Genetik/Molekylärbiologi, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri/Psykologi, Rehabilitering, Sociologi

RCSB Protein Data Bank

Biodatabas som samlar 3D-strukturer för biologiskt viktiga molekyler, så som proteiner och nykleinsyror. Används bland annat för att studera makromolekyler och deras relation till sjukdomar.

Genetik/Molekylärbiologi

Retraction Watch Database

Databas över vetenskapliga artiklar som dragits tillbaka/återkallats och inte längre gäller som erkända forskningsresultat. Täcker in många vetenskapliga tidskrifter globalt och många discipliner.

Medicin

Rikshandboken i barnhälsovård/RHB

Nationellt evidensbaserat metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården. Innehållet skrivs och granskas av verksam personal inom barnhälsovård och barnmedicin.

Kliniska riktlinjer, Pediatrik

SAGE Video

Filmer inom rådgivning, psykoterapi och psykologi, innehållet består av bland annat handledning och terapisessioner. Riktar sig till studenter, forskare och kliniskt verksamma.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Psykiatri/Psykologi, Sociologi

Sällsynta hälsotillstånd

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd med information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.

Medicin

Samsök

Sökverktyg för bibliotekens e-resurser. Söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt, bland annat Medline, Cinahl, Amed och PsycINFO.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Pedagogik, Psykiatri/Psykologi, Rehabilitering, Sociologi

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Innehåller systematiska utvärderingar och annan sammanställd information om forskningsläget inom medicinska och sociala frågor.

Evidensbaserad medicin/vård, Sociologi

Sis-standarder

Innehåller standarder med prefixen SS, ISO, IEC, SS-EN, SS ISO, SS IEC.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Administration/Statistik

Sjukhusbiblioteken i Region Stockholms bokkatalog

Katalog för lån av böcker på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Habiliteringens resurscenter och Karolinska Universitetssjukhuset.

Bokkataloger

Socialstyrelsens författningssamling – HSLF-FS och SOSFS

Bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst.  Innehåller även Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg. (HSLFS-FS och SOSFS)

Juridik

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Statistik om bland annat aborter, cancer, DRG, dödsorsaker, förlossningar, hjärtinfarkter, missbruk och operationer.

Administration/Statistik

Statistikdatabasen (SCB)

Officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och övriga ansvariga myndigheter.

Administration/Statistik

Stockley’s Drug Interactions

Uppslagsverk med riktlinjer och information om läkemedelsinteraktioner.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Farmakologi/Toxikologi

Stockley’s Herbal Medicines Interactions

Uppslagsverk med information om interaktioner mellan vanliga läkemedel och växtbaserade läkemedel.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Farmakologi/Toxikologi

Svelic

Ersätter Drugline.

Utvecklas av Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset, innehåller frågor och svar om läkemedel. En del av informationen är på svenska och en del på engelska.

Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi/Toxikologi

SveMed+

Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området. Innehåller material från 1980-talet till 2019. Uppdateras inte sedan januari 2020.

Omvårdnad

Svensk författningssamling

SFS innehåller gällande lagar och förordningar.

Juridik

Svensk medicinalhistorisk bibliografi (Medorg)

Referenser till bland annat artiklar, utredningar och betänkanden inom området svenskt medicinalväsen. Databasen omfattar perioden 1663-1967.

Bokkataloger

Svensk MeSH

MeSH (Medical Subject Headings) innehåller de kontrollerade termer som används för indexering av artiklar i Medline/Pubmed. Ämnesordslistan översätts till svenska av Karolinska Institutet.

Lexikon/Medicinska ämnesord

SwePub

Referenser till forskningspublikationer som finns registrerade i ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.

Avhandlingar/Rapporter

TRIP PRO – Turning research into Practice

Sökmotor för evidensbaserad medicin.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Evidensbaserad medicin/vård

Uppsök

Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.

Avhandlingar/Rapporter

Väntetider i vården

Landstingens och regionernas rapporterade uppgifter om vårdens tillgänglighet i Sverige enligt vårdgarantins intentioner.

Administration/Statistik

Vårdgivarguiden

Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare. Innehåller besluts- och kunskapsstöd som till exempel vårdriktlinjer.

Kliniska riktlinjer

Vårdhandboken

Kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Innehåller kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare.

Kliniska riktlinjer

VISS.nu

Medicinskt och administrativt webbstöd som riktar sig till personal inom primärvården i Region Stockholm.

Kliniska riktlinjer

Web of Science

Tvärvetenskaplig databas som har referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser.

Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

Medicin, Pedagogik, Psykiatri/Psykologi, Sociologi

WHOLIS – World Health library database

Index för alla WHO (World Health Organization)-publikationer, från 1948 och framåt.

Administration/Statistik