Logga in

Biblioteksavtal

Ett antal vårdenheter i Stockholm har avtal om biblioteksservice med något av biblioteken vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset eller Södersjukhuset.

Biblioteksavtal omfattar möjlighet att delta i utbildningar i informationssökning, skicka sökuppdrag och boka sökhjälp hos en medicinsk bibliotekarie. Avtalet innebär även åtkomst till bibliotekens vetenskapliga elektroniska tidskrifter, böcker och databaser utanför regionens nät via biblioteksproxy, samt möjlighet att beställa kopior av vetenskapliga artiklar och låna tryckta böcker.

Om du vill veta mer om biblioteksavtal och undersöka om er enhet kan teckna avtal, kontakta biblioteken@regionstockholm.se.

BB Stockholm på Danderyds sjukhus
Capio Gastrocenter
Capio Kirurgkliniken
Capio Legevisitten AB
Capio SkinDoc AB
Capio S:t Göran
Ericastiftelsen
Ersta sjukhus/diakoni
Folktandvården
Norrtälje sjukhus/TioHundra
Regionalt cancercentrum
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
Södertälje sjukhus
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Stockholms sjukhem