Logga in

Söka i PubMed

Det här är en guide för hur du gör en strukturerad sökning i PubMed för att hitta artiklar till ett ST-arbete, en uppsats eller liknande.

Formulera en tydlig fråga

Det första steget innan du påbörjar din artikelsökning är att formulera en tydlig fråga. För att hitta relevanta artiklar är det viktigt att du har klart för dig vad det är du vill ha svar på. En bra metod för att formulera en tydlig fråga är att använda modellen PICO. PICO står för Population, Intervention, Comparison och Outcome.

Exempel på PICO

Klinisk fråga: Leder behandling med Valsartan till minskad hjärtsvikt?

Population Intervention Comparison Outcome

Person med hjärtsvikt

Behandling med Valsartan

Ingen i det här fallet

Minskad risk för hjärtsvikt/död

Gör en testsökning i PubMed

När du ska söka artiklar är det bra att börja med en testsökning för att hitta ämnesord att använda i den fortsatta sökningen.

Gå vidare till PubMed här. Inne i PubMed skriver du in två till tre termer på engelska som du redan känner till om ditt ämne. Eftersom de flesta artiklar i PubMed är på engelska behöver du använda engelska sökord. Om du vill översätta termer från svenska till engelska kan du använda Svensk MeSH.

Välj ut en eller flera artiklar i sökresultatet för att se vilka ämnesord som använts för att beskriva artiklarnas innehåll. I nästa steg visar vi hur du använder ämnesorden i sökningar.

I den här filmen visar vi ett exempel på en testsökning.

 

 

Använd ämnesord för fler relevanta artiklar

För att hitta relevanta artiklar är det bra att söka med hjälp av ämnesord. I PubMed kallas ämnesorden för MeSH-termer. MeSH-termer är vedertagna termer inom bland annat medicin och omvårdnad.

Börja med att söka fram de ämnesord du hittade vid testsökningen. Sök fram dem i MeSH Database som finns här. När du hittar de ämnesord du vill använda kan du enkelt lägga till dem i en sökning i PubMed. Om du vill översätta termer från svenska till engelska kan du istället använda Svensk MeSH.

När du hittat de engelska ämnesorden kan du söka fram dem i PubMeds egen ämnesordslista för att därifrån göra en ämnesordssökning i databasen. Utöver ämnesord kan man ibland behöva använda egna synonymer och sökord.

I den här filmen visar vi hur man hittar och använder ämnesord.

 

 

Kombinera sökorden med AND och OR

När du har sökt fram dina ämnesord i MeSH database och sökt på dem i PubMed kan du kombinera dem i funktionen Advanced. Där finns dina tidigare sökningar som du kan kombinera med AND och OR. Om du behöver andra termer än ämnesorden kan du också lägga till egna synonymer och sökord i Advanced.

I den här filmen visar vi hur man kombinerar sökorden.

 

 

Tips för att begränsa sökresultatet

Sökresultatet kan du begränsa på olika sätt, till exempel tidsintervall, artikeltyp, åldersgrupper och språk.

För att läsa en artikel, klicka på artikeltiteln och sedan på den blå Läs-hela-knappen. Då kommer du vidare till artikeln och kan ladda ner den som pdf. Om artikeln inte finns i fulltext kan du klicka dig vidare till ett beställningsformulär och då beställer vi på biblioteket artikeln åt dig.

I den här filmen visar vi hur sökresultatet kan begränsas och hur man kommer åt fullständiga artiklar.

 

 

Behöver du hjälp med sökhandledning kan du alltid kontakta biblioteket: biblioteken@regionstockholm.se