Logga in

EndNote

EndNote är ett program som hjälper dig att samla och ordna dina referenser. Programmet gör det enklare att infoga källhänvisningar och att skapa en litteraturlista i din text.

Om du arbetar på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset eller Södersjukhuset kan du utan kostnad få EndNote installerat på din arbetsdator och privata dator. Biblioteken kan ge dig support i EndNote samt i webbvarianten EndNote Online.

Installation av EndNote på arbetsdator

Danderyds sjukhus: Ring IT Servicedesk 556 00 (internnummer)
Karolinska Universitetssjukhuset: Beställ i tellus.sll.se eller kontakta din lokala IT-samordnare
Södersjukhuset: Kontakta din lokala IT-samordnare

Installation av EndNote på privat dator

Kontakta ditt bibliotek så mailar vi en länk för att ladda ned installationsfiler till PC/Mac. EndNote-avtalet ger dig som anställd rätt till att installera programmet på tre privata datorer. Observera att EndNote20 på PC kräver operativsystem Windows 10 eller senare samt Word 2010 eller senare. EndNote20 på Mac kräver operativsystem macOS 10.14 eller senare samt Word 2016 eller senare.

Nu kan du få EndNote 21 PC/Mac från Danderyds sjukhus, Karolinska och Södersjukhuset.

Handledning i EndNote

Du kan få svar på många EndNote-frågor genom att läsa våra manualer för EndNote X9, EndNote 20 eller EndNote 20 MAC . Här kan du titta på en introduktionsfilm om EndNote 21. Vill du fördjupa dina kunskaper kan du boka tid för enskild handledning.

Vanliga frågor och funderingar

Ibland stämmer inte referens-stilarna i EndNote överens med hur de används i vissa tidskrifter. Därför bör man titta på författaranvisningarna för hur citeringar och referenslista ska se ut. Granska också gärna själv en artikel och dess referenslista i ett nytt nummer av den aktuella tidskriften. Följ länken för att söka och ladda ner nya stilar. Det går också att redigera en befintlig stil efter dina behov. Gå till EndNote-supportsida för att ladda ner instruktioner eller kontakta biblioteket för hjälp.

Kontrollera att inställningen i Word under ”EndNote” > ”Preferences” > ”Applications” är satt till ”EndNote” och inte ”EndNote Web”.

EndNotes supportsida har instruktioner för hur du får tillbaka EndNote-verktygsfält som har försvunnit från Word. Olika instruktioner gäller om verktygsfälten aldrig har visats eller om de har visats tidigare men sedan försvunnit.

Här kan du läsa mer om hur du gör när du vill dela EndNote-bibliotek med andra.

Behöver du komma åt ditt bibliotek och själv arbeta på flera datorer kan du använda EndNote Online.