Logga in

Hitta evidens snabbt

Har du ont om tid, men ska vårda och behandla utifrån bästa möjliga vetenskapliga evidens? Nedan finner du några snabba vägar till evidens:

DynaMed
Expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens

Sök på symtom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention. DynaMed finns även som app.

Clinical Key
Sök på diagnos eller behandling

Du får svar i form av forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och Clinical Overview-behandlingsguider.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma kunskapsstöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal runt om i landet och innefattar vårdprogram och riktlinjer.

Låt en bibliotekarie hitta evidens åt dig
Hinner du inte söka själv? – Skicka ett sökuppdrag

Beskriv vad du behöver hitta evidens kring och hur snabbt du behöver få svar, så söker en bibliotekarie reda på aktuell forskning/evidens.

Letar du evidens kring en ny metod eller apparat?
Då kan HTA Region Stockholm hjälpa dig!

Genom en systematisk litteratursökning och en vetenskaplig granskning av litteraturen utförd av sakkunniga, tar man fram en så kallad HTA-rapport om evidensläget för den aktuella frågan. Hela processen tar 10-14 veckor och är helt kostnadsfri.