Logga in

Tillgänglighetsredogörelse

Region Stockholm genom biblioteken på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur biblioteken.regionstockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vårt arbete med att förbättra webbplatsens tillgänglighet pågår kontinuerligt. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från biblioteken.regionstockholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via mejl. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det finns pdf:er som inte är tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) med hjälp av självskattningsverktyget DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och använt granskningsverktygen AccessMonitor och Wave.

Redogörelsen uppdaterades senast 20230118.