Logga in

Behandling av personuppgifter

Som innehavare av ett bibliotekskort har du ingått ett avtal med Biblioteken i region Stockholm. För att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet behöver vi behandla en del uppgifter om dig, så kallade personuppgifter. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig tillgång till bibliotekets tjänster: låna, lämna tillbaka, reservera och använda bibliotekets digitala tjänster. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna kontakta dig om dina lån och reservationer.

Dina personuppgifter sparas så länge du använder våra tjänster. Om du inte använder våra tjänster sparar vi dina uppgifter i högst 2 år.

Det är bara bibliotekets personal som kan se dina uppgifter. Uppgifter om dina pågående lån är belagda med sekretess och vi lämnar därför inte ut dem till någon annan. Samtliga uppgifter om lånet raderas när boken är återlämnad och det inte finns några avgifter kopplade till lånet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter biblioteket har om dig och du har rätt att begära att uppgifterna ändras om de är felaktiga. Du får hjälp på ditt bibliotek.

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats https://www.imy.se.

Kontakt: imy@imy.se