Logga in

Söka i Cinahl

Det här är en guide för hur du gör en strukturerad sökning i Cinahl.

Formulera en tydlig fråga

Det första steget innan du påbörjar din artikelsökning är att formulera en tydlig fråga. För att hitta relevanta artiklar är det viktigt att du har klart för dig vad det är du vill ha svar på. En bra metod om du har en kvalitativ frågeställning, t.ex hur något upplevs, är att använda modellen PEO. PEO står för Population, Exposure och Outcome.

Exempel på PEO

Frågeställning: Ambulanspersonalens upplevelse av arbetsrelaterad stress.

Population Exposure Outcome

Ambulanspersonal

Arbetsrelaterad stress

Upplevelse

Gör en testsökning i Cinahl

Gå vidare till Cinahl här. Inne i Cinahl skriver du in två till tre termer på engelska som du redan känner till om ditt ämne. Eftersom de flesta artiklar i Cinahl är på engelska behöver du använda engelska sökord. Om du vill översätta termer från svenska till engelska kan du använda Svensk MeSH.

Välj ut en eller flera artiklar i sökresultatet för att se vilka ämnesord som använts för att beskriva artiklarnas innehåll. I nästa steg visar vi hur du använder ämnesorden i sökningar.

I den här filmen visar vi ett exempel på en testsökning.

 

 

Använd ämnesord för fler relevanta artiklar

För att hitta relevanta artiklar är det bra att söka med hjälp av ämnesord. I Cinahl kallas ämnesorden ”Subject headings”, de är vedertagna termer inom bland annat medicin och omvårdnad. I en enskild referens hittar du dessa under rubrikerna ”Större ämnen” respektive ”Mindre ämnen”.

Börja med att söka fram de ämnesord du hittade vid testsökningen. Sök fram dem genom att markera boxen ovanför sökfältet där det står ”Föreslå ämnesord”. När du hittar de ämnesord du vill använda kan du enkelt lägga till dem i en sökning i Cinahl. Om du vill översätta termer från svenska till engelska kan du använda Svensk MeSH.

När du hittat de engelska ämnesorden kan du söka fram dem i Cinahls egen ämnesordslista för att därifrån göra en ämnesordssökning i databasen. Utöver ämnesord kan man ibland behöva använda egna synonymer och sökord.

I den här filmen visar vi hur man hittar och använder ämnesord.

 

 

Kombinera sökorden med AND och OR

När du har sökt fram dina ämnesord och sökt på dem i Cinahl kan du kombinera dem i funktionen ”Sökhistorik”. Där finns dina tidigare sökningar som du kan kombinera med AND och OR. Om du behöver andra termer än ämnesorden kan du också lägga till egna synonymer och sökord.

I den här filmen visar vi hur man kombinerar sökorden.

 

 

Tips för att begränsa sökresultatet

Sökresultatet kan du begränsa på olika sätt, till exempel tidsintervall, artikeltyp, åldersgrupper och språk.

För att läsa en artikel, klicka på artikeltiteln och sedan på den blå Läs hela-knappen. Då kommer du vidare till artikeln och kan ladda ner den som pdf. Om artikeln inte finns i fulltext kan du klicka dig vidare till ett beställningsformulär och då beställer vi på biblioteket artikeln åt dig.

I den här filmen visar vi hur sökresultatet kan begränsas och hur man kommer åt fullständiga artiklar.

 

 

Behöver du hjälp med sökhandledning kan du alltid kontakta biblioteket: biblioteken@regionstockholm.se