Logga in

Impaktfaktorer/citeringar

Det finns olika sätt att mäta artiklars och tidskrifters genomslag, bland annat impaktfaktorer/impact factor, Google Scholar-citeringar och Altmetrics.

Impact factor

Citeringsdatabasen Web of Science mäter hur många gånger varje artikel är citerad i databasen. I Journal Citation Reports kan du hitta JIF/Journal Impact Factor, som är ett mått på tidskrifters ”tyngd” baserat på citeringar i Web of Science.

Google Scholar

Citeringsdatabasen Google Scholar mäter liksom Web of Science hur många gånger varje artikel är citerad i databasen. Google Scholar Metrics  är ett mått på tidskrifters tyngd baserat på citeringar i Google Scholar.

Tips! När du söker i Google Scholar inom regionens nätverk visas i träfflistan förutom Google Scholar Citations även antal citeringar i Web of Science.

Altmetrics

Altmetrics är ett samlingsnamn på tjänster som mäter artiklars genomslag i sociala medier. Två exempel är Altmetric och Impactstory.