Logga in

EndNote Online

EndNote Online är en gratis molnbaserad version av EndNote som används via din webbläsare. Alla funktioner i programmet EndNote finns inte i EndNote Online, men en fördel med online-versionen är att du kan använda den från vilken dator som helst. Om du har programmet EndNote installerat på flera datorer kan du även använda EndNote Online för att synka dina bibliotek och få tillgång till alla dina referenser oavsett vilken dator du arbetar på.

Skapa konto till EndNote Online och logga in. 

EndNote Online och Word

Om du inte har programmet EndNote installerat på din dator så behöver du ladda ner tilläggsprogrammet Cite While You Write för att koppla ihop EndNote Online med Word. Du laddar ner det i Word under ”Options”>”Download Installers”, programmet kräver administratörsrättigheter på datorn. Med Cite While You Write kan du sedan infoga referenser från ditt EndNote Online-bibliotek och skapa litteraturförteckningar i Word-dokument.

Om du har programmet EndNote på din dator rekommenderas du att infoga referenserna därifrån. Saknar du en referensstil i EndNote Online så kontakta biblioteket.

  • Gå till My EndNote Web och skapa ett EndNote-konto
  • Innan du går vidare och sätter upp synkning, gör en säkerhetskopia av ditt EndNote-bibliotek
  • På Dator 1, öppna det EndNote-bibliotek du vill använda för synkning och aktivera synkning genom att skriva in dina EndNote-kontouppgifter under ”Edit”>”Preferences”>”Sync”. Starta synkning genom att klicka på ”EndNote Web sync”
  • På Dator 2, öppna EndNote och skapa ett helt nytt bibliotek. Aktivera synkning genom att skriva in dina EndNote-kontouppgifter under ”Edit”>”Preferences”>”Sync”. Klicka på ”EndNote Web sync” för att synka. Om du hade grupper i ditt bibliotek hamnar dessa under ”Unfiled Groups”. Dra dem till ”My Groups”
  • När du aktiverat synkning enligt ovan slår ändringar du gör i ditt EndNote-bibliotek på en dator igenom på ditt EndNote-konto och på dina andra datorer.

Tänk på att endast ett bibliotek per dator kan användas för synkning.

Om du har appen EndNote for iPad kan du synka ditt EndNote-bibliotek till din iPad med EndNote Online.

EndNote Online kan användas för att synka EndNote-bibliotek mellan olika datorer. Men det kan också användas som ett fristående program, det vill säga du kan logga in på My EndNote Web och lägga till, ta bort eller redigera referenser. Om du har synkning inställd på EndNote på din dator synkas dina ändringar dit nästa gång du använder EndNote på datorn.

Vissa funktioner skiljer sig mellan EndNote Online och EndNote-programmet (EndNote Desktop).

Med EndNote Online kan du dela en grupp med andra EndNote Online-användare under ”Organize”>”Manage My Groups”. Du kan välja att ge behörighet att läsa och/eller redigera. Bilagor delas inte, det är endast referenserna som delas.

I EndNote Online syns inte Group sets. Eftersom grupperna listas i alfabetisk ordning rekommenderas du att lägga till ett prefix för att sortera grupperna i bokstavsordning motsvarande dina Group sets.

Obs! I EndNote Online använder du funktionen ”Remove From Group” för att ta bort en referens från en grupp. Om du använder ”Delete” tas referensen bort från ”All references”, även om gruppen är markerad när du trycker på ”Delete”. Detta är en skillnad mot EndNote Desktop där det endast är när du markerat All references och sedan trycker ”Delete” som en referens tas bort helt från biblioteket.

Liksom med EndNote Desktop kan du lägga till referenser till EndNote Online på flera olika sätt:

  • ”Collect”>”Online Search” kan användas för att söka i bland annat PubMed. Om du känner till en artikels PMID-nummer (som står under varje referens i PubMed) kan du välja att söka på det. Sökträffarna visas under rubriken ”Online Search Results”. Välj de referenser du vill ha och lägg till i en grupp så läggs de till i ditt bibliotek. Ett tips är att välja ”Select Favorites” under ”Collect”>”Online Search” och välja till exempel PubMed (NLM)
  • I Samsök och andra Ebsco-databaser kan du exportera referenser till EndNote Online genom att klicka på mappen bredvid en referens i träfflistan, klicka på Mapp och välja ”Exportera”>”Direkt Export till EndNote Web”
  • Ett annat sätt att lägga till referenser till ditt EndNote Online-bibliotek är via bokmärket ”Capture Reference” som du hittar under Options>Download Installers.