Hoppa till huvudinnehåll

Få hjälp med informationssökning

Vi erbjuder sökuppdrag och handledning  till alla anställda. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att:

  • uppdatera riktlinjer
  • skriva en forskningsrapport
  • utveckla nya arbetsmetoder på arbetsplatsen
  • få tips och stöd vid vidareutbildning

Mejla biblioteket eller beställ din sökning via vårt sökuppdragsformulär