Hoppa till huvudinnehåll

Databaser

Vi rekommenderar att man söker på engelska i de flesta av våra databaser. Vill du ha tips på engelska sökord använd SvenskMesh.

Gå direkt till:


 • Består av två delar, i "3D Atlas" väljer du vilken del av kroppen du vill fokusera på och vilken vy du vill ha (anatomi, dissektion, MR-bild, film). I "3D Real-time" kan du lägga till och ta bort lager i kroppen: muskler, nerver, organ, leder, skelett. Anatomy.tv kräver webbläsare Chrome, Firefox eller Edge. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Bilder
 • Hitta vetenskapliga tidskrifter inom ditt yrkesområde. Alla tidskrifter finns online inom Region Stockholm, så att du kan läsa alla artiklar direkt på din dator. Läs mer om BrowZine.

  BrowZine manual.pdf

  -Mest använda, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri, Rehabilitering
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  CINAHL manual.pdf

  -Mest använda, Omvårdnad, Rehabilitering
 • Riktar sig främst till läkare. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och sammanställda behandlingsguider, sk Clinical Overviews. Du kan sortera på din medicinska specialitet. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  ClinicalKey manual.pdf

  -Mest använda, Bilder, E-böcker, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • Här hittar du Cochrane Reviews, systematiska översikter av hög vetenskaplig kvalitet. Här finns också Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Läs mer om Cochrane Library. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård
 • Innehåller expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens (likt UpToDate). Sök på symptom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  DynaMed manual.pdf

  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • Sök efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet världen över. Du hittar även antal citeringar för varje publikation. Kräver inloggning utanför regionens IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  Google Scholar manual.pdf

  -Mest använda
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma kunskapsstöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal runt om i landet och innefattar vårdprogram och riktlinjer.
  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård, Hälsoinformation, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering
 • Innehåller referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnesområden. Utges av American Psychological Association (APA). Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  PsycINFO instruktionsfilm

  PsycINFO manual.pdf

  -Mest använda, Ledarskap, Psykiatri, Psykologi, Sociologi
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Kräver inloggning utanför regionens IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  PubMed manual.pdf

  -Mest använda, Farmakologi, Medicin, Medicinhistoria, Omvårdnad, Pedagogik, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi, Toxikologi
 • Gemensamt sökverktyg för bibliotekens e-resurser. Söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt. Bland annat PubMed, CINAHL, AMED och PsyhINFO samtidigt. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Bokkataloger, E-böcker, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi, Genetik, molekylärbiologi m.m., Kemi, Medicin, Omvårdnad, Pedagogik, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi, Toxikologi
 • Web of Science är en tvärvetenskaplig databas som har referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Juridik, Kemi, Ledarskap, Medicin, Psykiatri, Sociologi, Statistik