Hoppa till huvudinnehåll

Databaser

Databaserna är tillgängliga för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal. Sitter du utanför regionens IP-område behöver du logga in med Biblioteksproxy. Vi rekommenderar att man söker på engelska i de flesta av våra databaser. Vill du ha tips på engelska sökord använd SvenskMesh.

Gå direkt till:


 • Ett sökverktyg i PubMed där du kan söka systematiska översikter (reviews) eller kliniska studier inom terapi, diagnos med mera.

  Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Systematiska översikter, Cochrane Reviews, av hög vetenskaplig kvalitet. Innehåller även Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens (likt UpToDate). Sök på symptom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  DynaMed manual.pdf

  Kliniska riktlinjer, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • HTA-rapporter (Health Technology Assessment) utvärderar nya metoder och tekniker i sjukvården utifrån bästa tillgängliga evidens/forskning.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Referensdatabas för randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom fysioterapi.

  Evidensbaserad medicin/vård, Rehabilitering
 • The Global Resource for Nutrition Practice. Innehåller evidensbaserade rekommendationer inom nutrition. Utges av British Dietetic Association, the Dietitians Association of Australia och Dietitians of Canada. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Innehåller systematiska utvärderingar och annan sammanställd information om forskningsläget inom medicinska och sociala frågor.

  Evidensbaserad medicin/vård, Sociologi
 • Sökmotor för evidensbaserad medicin.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Evidensbaserad medicin/vård