Hoppa till huvudinnehåll

Databaser

Databaserna är tillgängliga för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal. Sitter du utanför regionens IP-område behöver du logga in med Biblioteksproxy. Vi rekommenderar att man söker på engelska i de flesta av våra databaser. Vill du ha tips på engelska sökord använd SvenskMesh.

Gå direkt till:


 • Kvalitetssäkrad och lättillgänglig information om sjukdomar samt vård från alla Sveriges regioner. 

  Hälsoinformation till patienter
 • Medicinska e-böcker från förlaget McGraw-Hill. Här ingår Harrison's Principles of Internal Medicine, Quick Medical Diagnosis and Treatment, Fitzpatrick's Color Atlas med flera. Innehåller även medicinska bilder och filmer. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Medicin
 • Medicinska e-böcker inom pediatrik. Här ingår "Rudolph's Pediatrics" och "Pediatric Infectious Diseases" med flera. Innehåller även medicinska bilder och filmer.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Medicin, Pediatrik
 • Medicinska e-böcker inom kirurgi. Här ingår "Schwartz’s Principles of Surgery”, “Zollinger’s Atlas of Surgical Operations” med flera. Innehåller även medicinska bilder och filmer.  

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Medicin
 • Referenser till vetenskapliga artiklar inom fysioterapi, arbetsterapi och alternativmedicin. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  AMED manual.pdf

  Rehabilitering
 • Består av två delar. 3D Atlas där du väljer vilken del av kroppen du vill fokusera på och vilken vy du vill ha (anatomi, dissektion, MR-bild, film). 3D Real-time där du kan lägga till och ta bort lager i kroppen. Anatomy.tv kräver webbläsare Chrome, Firefox eller Edge.  

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Medicin
 • Riktlinjer och standarder inom perioperativ omvårdnad och operationssjukvård från The Association of periOperative Registered Nurses, en förening för operationssjuksköterskor i USA.  

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal

  Kliniska riktlinjer, Omvårdnad
 • Samling av ordböcker på olika språk.

  Lexikon/Medicinska ämnesord
 • Uppslagsverk inom läkemedel.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Farmakologi/Toxikologi
 • Uppslagsverk om läkemedel för barn.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal. 

  Pediatrik, Farmakologi/Toxikologi
 • Systematiska kunskapsöversikter på effekter av sociala insatser inom bland annat funktionsnedsättningsområdet, social välfärd och utbildning.

  Pedagogik, Sociologi
 • Referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  CINAHL manual.pdf

  CINAHL film

  Omvårdnad, Rehabilitering
 • Ett sökverktyg i PubMed där du kan söka systematiska översikter (reviews) eller kliniska studier inom terapi, diagnos med mera.

  Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • E-tidskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och sammanställda behandlingsguider, så kallade Clinical Overviews. Riktar sig främst till läkare.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  ClinicalKey manual.pdf

  Kliniska riktlinjer, Medicin
 • Databas över pågående kliniska studier i olika länder.

  Medicin
 • Systematiska översikter, Cochrane Reviews, av hög vetenskaplig kvalitet. Innehåller även Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid lärosäten i Sverige. Här kan du söka på svenska.

  Avhandlingar/Rapporter
 • Ersätts av Svelic.

  Utvecklas av Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset, innehåller frågor och svar om läkemedel. En del av informationen är på svenska och en del på engelska.

  Farmakologi/Toxikologi
 • Expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens (likt UpToDate). Sök på symptom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  DynaMed manual.pdf

  Kliniska riktlinjer, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • Ämnesordsindexerad artikeldatabas inom biomedicin med fokus på farmakologi och toxikologi, inklusive referenser från Medline.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Farmakologi/Toxikologi, Medicin
 • Referenser till vetenskapliga artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  ERIC manual.pdf

  Pedagogik
 • Information om läkemedel på svenska.

  Farmakologi/Toxikologi
 • Databas över gener och deras egenskaper.

  Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

  Genetik/Molekylärbiologi
 • Information om arvsmassan hos över 1000 arter, även bakterier och virus.

  Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

  Genetik/Molekylärbiologi
 • WHO:s statistik över sjukdomar och hälsa i världen. Det går att ta fram statistik från till exempel specifika länder eller vissa sjukdomar. 

  Administration/Statistik
 • Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet. Innehåller även citeringar.

  Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

  Google Scholar manual.pdf

  Pedagogik, Psykiatri/Psykologi, Rehabilitering, Sociologi
 • Uppslagsverk med information om läkemedel via sondmatning.
  Farmakologi/Toxikologi
 • HTA-rapporter (Health Technology Assessment) utvärderar nya metoder och tekniker i sjukvården utifrån bästa tillgängliga evidens/forskning.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Beslutsstöd för att ställa diagnos. Fyll i symtom och få förslag på möjliga diagnoser, samt läkemedel som kan orsaka samma symtom. För fördjupad information ges vidarelänkning till DynaMed eller PubMed. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Isabel manual.pdf

  Kliniska riktlinjer, Medicin
 • Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Drivs av Region Stockholm. Innehåller bland annat Kloka Listan (rekommenderade läkemedel), Strama (antibiotikaförskrivning), Akut internmedicin (behandlingsråd för läkare) och fortbildning kring läkemedel.

  Innehåller även specifika läkemedelriktlinjer för: Interaktioner och riskprofiler, Njurfunktion, Fosterpåverkan, Aming, Kön och genus, Läkemedel och miljö.

  Farmakologi/Toxikologi
 • Utvärderar och jämför vetenskapliga tidskrifters impaktfaktorer med hjälp av citeringsdata. Innehåller information om mer än 8400 vetenskapliga tidskrifter. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Administration/Statistik
 • Rekommenderade läkemedel för behandling av vanliga sjukdomar. Sammanställs av Region Stockholms läkemedelskommitté.

  Farmakologi/Toxikologi
 • Databas över kommuner och regioner i Sverige. Innehåller nyckeltal för analyser och jämförelser.

  Administration/Statistik
 • KPP, Kostnad Per Patient, är en metod för beräkning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

  Administration/Statistik
 • Kvalitetssäkrad information från flera aktörer inom områdena socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utges av Socialstyrelsen. 

  Kliniska riktlinjer
 • Granskad information om läkemedel i samband med amning. Från National Library of Medicine/National Institutes of Health i USA.

  Pediatrik, Farmakologi/Toxikologi
 • Lagar och regler inom Läkemedelsverkets ansvarsområden. 

  Juridik
 • Kungliga bibliotekets söktjänst innehåller böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar från alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

  Avhandlingar/Rapporter, Bokkataloger
 • Referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Läs mer om Medline.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

  MEDLINE manual.pdf

  Medicin
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Läs mer om Medline.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

  Medicin
 • Lättillgänglig information om sjukdom, hälsa och läkemedel på engelska. Från The National Institutes of Health och The National Library of Medicine.

  Hälsoinformation till patienter
 • Medicinskt uppslagsverk.

  Lexikon/Medicinska ämnesord, Medicin
 • Databaspaket med läkemedelsinformation. Inkluderar databaserna Diseasedex General Medicine, Drugdex, Martindale, Pdr, Reprorisk samt NeoFax och Pediatrics. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

  Farmakologi/Toxikologi
 • Förteckning över nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården.

  Administration/Statistik
 • Regionernas gemensamma kunskapsstöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal och innefattar vårdprogram samt riktlinjer.

  Kliniska riktlinjer
 • Brittiskt institut som ger rekommendationer i hälso- och sjukvårdsfrågor till anställda inom National Health Service (NHS).

  Kliniska riktlinjer
 • Online Mendelian Inheritance in Man. Databas om mänskliga gener och genetiska sjukdomar från National Center for Biotechnology Information (NCBI).

  Genetik/Molekylärbiologi
 • Europeisk databas med information om sällsynta hälsotillstånd och behandling.

  Farmakologi/Toxikologi, Medicin
 • Referensdatabas för randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom fysioterapi.

  Evidensbaserad medicin/vård, Rehabilitering
 • The Global Resource for Nutrition Practice. Innehåller evidensbaserade rekommendationer inom nutrition. Utges av British Dietetic Association, the Dietitians Association of Australia och Dietitians of Canada. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • The Pharmacogenomics Knowledgebase innehåller information om samband mellan olika läkemedel, sjukdomar och gener.

  Farmakologi/Toxikologi
 • Internetversion av boken PM Praktisk Medicin. Avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal inom framför allt öppenvården. Drivs av Add Health Media AB.

  Medicin
 • Vetenskaplig litteratur samt information om DNA och protein. Databas från National Center for Biotechnology Information (NCBI). 

  Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

  Farmakologi/Toxikologi
 • Länkar till provtagningsanvisningar och laboratorier i Sverige.

  Administration/Statistik
 • Referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnesområden. Utges av American Psychological Association (APA). 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  PsycINFO manual.pdf

  PsycINFO film

  Psykiatri/Psykologi, Sociologi
 • Information om kemiska ämnens molekylära sammansättning. Utvecklas av National Center for Biotechnology Information (NCBI).

  Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

  Genetik/Molekylärbiologi
 • Referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. 

  Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

  PubMed manual.pdf

  PubMed film

  Farmakologi/Toxikologi, Genetik/Molekylärbiologi, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri/Psykologi, Rehabilitering, Sociologi
 • Biodatabas som samlar 3D-strukturer för biologiskt viktiga molekyler, så som proteiner och nykleinsyror. Används bland annat för att studera makromolekyler och deras relation till sjukdomar.

  Genetik/Molekylärbiologi
 • Databas över vetenskapliga artiklar som dragits tillbaka/återkallats och inte längre gäller som erkända forskningsresultat. Täcker in många vetenskapliga tidskrifter globalt och många discipliner. 

  Medicin
 • Nationellt evidensbaserat metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården. Innehållet skrivs och granskas av verksam personal inom barnhälsovård och barnmedicin.

  Pediatrik, Kliniska riktlinjer
 • Filmer inom rådgivning, psykoterapi och psykologi, innehållet består av bland annat handledning och terapisessioner. Riktar sig till studenter, forskare och kliniskt verksamma. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Psykiatri/Psykologi, Sociologi
 • Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd med information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.

  Medicin
 • Sökverktyg för bibliotekens e-resurser. Söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt, bland annat Medline, Cinahl, Amed och PsycINFO. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Pedagogik, Psykiatri/Psykologi, Rehabilitering, Sociologi
 • Oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Innehåller systematiska utvärderingar och annan sammanställd information om forskningsläget inom medicinska och sociala frågor.

  Evidensbaserad medicin/vård, Sociologi
 • Innehåller standarder med prefixen SS, ISO, IEC, SS-EN, SS ISO, SS IEC. 

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Administration/Statistik
 • Katalog för lån av böcker på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Habiliteringens resurscenter och Karolinska Universitetssjukhuset. 

  Bokkataloger
 • Bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst.  Innehåller även Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg. (HSLFS-FS och SOSFS)

  Juridik
 • Statistik om bland annat aborter, cancer, DRG, dödsorsaker, förlossningar, hjärtinfarkter, missbruk och operationer.

  Administration/Statistik
 • Officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och övriga ansvariga myndigheter. 

  Administration/Statistik
 • Ersätter Drugline Utvecklas av Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset, innehåller frågor och svar om läkemedel. En del av informationen är på svenska och en del på engelska.
  Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi/Toxikologi
 • Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området. Innehåller material från 1980-talet till 2019. Uppdateras inte sedan janurai 2020. 

  Omvårdnad
 • SFS innehåller gällande lagar och förordningar.

  Juridik
 • Referenser till bland annat artiklar, utredningar och betänkanden inom området svenskt medicinalväsen. Databasen omfattar perioden 1663-1967.

  Bokkataloger
 • MeSH (Medical Subject Headings) innehåller de kontrollerade termer som används för indexering av artiklar i Medline/Pubmed. Ämnesordslistan översätts till svenska av Karolinska Institutet. 

  Lexikon/Medicinska ämnesord
 • Referenser till forskningspublikationer som finns registrerade i ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.

  Avhandlingar/Rapporter
 • Sökmotor för evidensbaserad medicin.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.

  Avhandlingar/Rapporter
 • Landstingens och regionernas rapporterade uppgifter om vårdens tillgänglighet i Sverige enligt vårdgarantins intentioner.

  Administration/Statistik
 • Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare. Innehåller besluts- och kunskapsstöd som till exempel vårdriktlinjer.

  Kliniska riktlinjer
 • Kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Innehåller kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare.

  Kliniska riktlinjer
 • Medicinskt och administrativt webbstöd som riktar sig till personal inom primärvården i Region Stockholm.

  Kliniska riktlinjer
 • Tvärvetenskaplig databas som har referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser.

  Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Medicin, Pedagogik, Psykiatri/Psykologi, Sociologi
 • Index för alla WHO publikationer, från 1948 och framåt.

  Administration/Statistik