Logga in

RESURSER

1177 vårdguiden
Kvalitetssäkrad och lättillgänglig information om sjukdomar samt vård från alla Sveriges regioner.

FASS för vårdpersonal
Information om läkemedel på svenska.

GHO (Global Health Observatory)
WHO:s statistik över sjukdomar och hälsa i världen. Det går att ta fram statistik från till exempel specifika länder eller vissa sjukdomar.

Janusinfo
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Drivs av Region Stockholm. Innehåller bland annat Kloka Listan (rekommenderade läkemedel)Strama (antibiotikaförskrivning)Akut internmedicin (behandlingsråd för läkare) och fortbildning kring läkemedel.
Innehåller även specifika riktlinjer inom läkemedel för: Interaktioner och riskprofiler Njurfunktion Fosterpåverkan Amning Kön och genus Läkemedel och miljö.

Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen
Databas över kommuner och regioner i Sverige. Innehåller nyckeltal för analyser och jämförelser.

KPP Databaser
KPPKostnad Per Patientär en metod för beräkning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

LIBRIS
Kungliga bibliotekets söktjänst innehåller böckertidskrifterrapporter och avhandlingar från alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

Läkemedelsverkets föreskrifter/Lagar och regler
Lagar och regler inom Läkemedelsverkets ansvarsområden.

Nationella kvalitetsregister
Förteckning över nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården.

Orphanet
Europeisk databas med information om sällsynta hälsotillstånd och behandling.

Praktisk Medicin
Internetversion av boken PM Praktisk Medicin. Avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal inom framför allt öppenvården. Drivs av Add Health Media AB.

PubChem (Entrez)
Information om kemiska ämnens molekylära sammansättning. Utvecklas av National Center for Biotechnology Information (NCBI).

RCSB Protein Data Bank
Biodatabas som samlar 3D-strukturer för biologiskt viktiga molekylerså som proteiner och nykleinsyror. Används bland annat för att studera makromolekyler och deras relation till sjukdomar.

Retraction Watch Database
Databas över vetenskapliga artiklar som dragits tillbaka/återkallats och inte längre gäller som erkända forskningsresultat. Täcker in många vetenskapliga tidskrifter globalt och många discipliner.

SMART Imagebase – The Scientific & Medical ART Imagebase
Över 20 000 bilder och illustrationer inom på människokroppen; anatomifysiologikirurgisjukdomstillstånd och skador embryologihistologi mm. Bilderna får laddas ner och användas i föreläsningarpresentationer och på webbsidor mm i icke-kommersiella syften.

Socialstyrelsens författningssamling – HSLF-FS och SOSFS
Bestämmelser för hälso- och sjukvårdtandvårdhälsoskydd och socialtjänst.  Innehåller även Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicinrättspsykiatri och rättsintyg. (HSLFS-FS och SOSFS)

Socialstyrelsens statistikdatabaser
Statistik om bland annat aborter cancer DRG dödsorsaker förlossningar hjärtinfarkter missbruk och operationer.

SveMed+
Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området. Innehåller material från 1980-talet till 2019. Uppdateras inte sedan januari 2020.

Svensk författningssamling
SFS innehåller gällande lagar och förordningar.

SwePub
Referenser till forskningspublikationer som finns registrerade i ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.

Sällsynta hälsotillstånd
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd med information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.

Uppsök
Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.

Väntetider i vården
Landstingens och regionernas rapporterade uppgifter om vårdens tillgänglighet i Sverige enligt vårdgarantins intentioner.

WHOLIS – World Health library database
Index för alla WHO (World Health Organization)-publikationerfrån 1948 och framåt.