Logga in

Web of Science

Tvärvetenskaplig databas som har referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser. Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.