Logga in

Svensk MeSH

MeSH (Medical Subject Headings) innehåller de kontrollerade termer som används för indexering av artiklar i Medline/Pubmed. Ämnesordslistan översätts till svenska av Karolinska Institutet.