Logga in

Socialstyrelsens författningssamling – HSLF-FS och SOSFS °

Bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst.  Innehåller även Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg. (HSLFS-FS och SOSFS)