Logga in

Sis-standarder

Innehåller standarder med prefixen SS, ISO, IEC, SS-EN, SS ISO, SS IEC. Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.