Logga in

Samsök

Sökverktyg för bibliotekens e-resurser. Söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt, bland annat Medline, Cinahl, Amed och PsycINFO. Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.