Logga in

PEN – Practice-based evidence in nutrition

The Global Resource for Nutrition Practice. Innehåller evidensbaserade rekommendationer inom nutrition. Utges av British Dietetic Association, the Dietitians Association of Australia och Dietitians of Canada. Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.