Logga in

Medline (Ovid)

Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.