Logga in

Journal Citation Report

Utvärderar och jämför vetenskapliga tidskrifters impaktfaktorer med hjälp av citeringsdata. Innehåller information om mer än 8400 vetenskapliga tidskrifter. Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.