Logga in

HTA-rapporter från svenska regioner

HTA-rapporter (Health Technology Assessment) utvärderar nya metoder och tekniker i sjukvården utifrån bästa tillgängliga evidens/forskning.