Logga in

Embase

Ämnesordsindexerad artikeldatabas inom biomedicin med fokus på farmakologi och toxikologi, inklusive referenser från Medline. Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.