Logga in

BNF – British National Formulary

Uppslagsverk inom läkemedel. Tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.