Hoppa till huvudinnehåll

Kurser

Diarienummer
AKTNR 427-3435

Bibliotekens kurser är tillgängliga för anställda på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset samt enheter med biblioteksavtal.

Vi erbjuder kurser online, t. ex. via teams. Sjukhusanställda har företräde till kurserna på sitt sjukhus. Alla kurser är kostnadsfria.

 
Danderyds sjukhus

Biblioteket erbjuder kurser på förfrågan i statistik, PubMed och EndNote. Välkommen att kontakta biblioteket.ds@regionstockholm.se

 
 
Karolinska Universitetssjukhuset

Biblioteket på Karolinska erbjuder kurser och support i bl a databassökning, e-resurser, referenssskrivande mm. På grund av covid-19 hålls inga schemalagda kurser, men du kan boka handledning eller kurs till dig eller som inslag på avdelningsmöte, digitalt eller fysiskt. Kontakta biblioteket för att boka tid! E-post: biblioteket.karolinska@regionstockholm.se Telefon: Huddinge: 08-585 800 65 / Solna: 08- 517 741 32

Kliniska beslutsstöd - DynaMed/Isabel/ ClinicalKey
Lär dig använda klinska beslutstöd som ger dig snabb koll på senaste evidensen. 

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

BrowZine - bevaka tidskrifter i mobilen
Bevaka landstingets tidskrifter i din dator, surfplatta och mobil.

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

PubMed - sök och bevaka vetenskapliga artiklar
Lär dig söka smart i PubMed, den största söktjänsten inom hälso- och sjukvård. Både för PubMed-nybörjaren och den som vill fräscha upp sina kunskaper.                                          

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

EndNote för PC - hantera dina referenser
Lär dig EndNote - ett perfekt hjälpmedel för att samla och citera artiklar. Som Karolinskaanställd kan du få EndNote på din arbetsdator och även gratis till din privata PC/Mac via Biblioteket.

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

ClinicalKey - e-böcker mm
Lär dig ClinicalKey, en söktjänst som innehåller e-böcker, tidskrifter, filmer, guidelines mm.

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

EndNote för Mac - hantera dina referenser
Lär dig EndNote - ett perfekt hjälpmedel för att samla och citera artiklar. Som Karolinskaanställd kan du få EndNote på din arbetsdator och även gratis till din privata PC/Mac via Biblioteket.

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

Google Scholar - googla vetenskapligt
Så använder du Google Scholar för att söka artiklar.

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid

EndNote Online/EndNote for iPad
Synka och kom åt ditt EndNote-bibliotek på dator, surfplatta och mobil/Använd appen EndNote for iPad.

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

För dig som skriver uppsats
Lär dig söka i relevanta databaser och använda programmet EndNote i ditt skrivande.

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

Excel grundkurs

Inga kurser planerade under 2021.

För dig som är sjuksköterska
En guide till artikelsökning i databasen CINAHL.

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

För dig inom hälsoprofessionerna
En guide till artikelsökning i databasen AMED.

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

För dig som är kurator/psykolog
En guide till artikelsökning i databasen PsycINFO.

Kontakta biblioteken om du vill boka egen tid!

 

 
Södersjukhuset

Behöver ni på er klinik eller avdelning komma igång med informationssökning inom ert område, fräscha upp era sökfärdigheter eller bekanta er med nya informationskällor kan ni kontakta oss för att beställa en kurs som är anpassad efter era behov. Du kan boka en enskild kurs/handledning eller för ditt VO.

Välkommen att kontakta oss på 08-123 616 42 eller biblioteket.sodersjukhuset@regionstockholm.se

Sökningar i olika databaser

Lär dig söka mer effektivt och strukturerat i till exempel PubMed, CINAHL eller PsycINFO. Vi visar hur du kan söka med hjälp av ämnesord, hur du kan spara dina sökningar och hur du kan få ut hela tidskriftsartiklar.

Evidensbaserad medicin/vård

Evidensbaserad medicin (EBM) och vård (EBV) innebär att du medvetet använder bästa tillgängliga vetenskapliga information, tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens önskemål, när du behandlar och vårdar dina patienter. Biblioteket kan hjälpa dig med informationssökning och granskning.

EndNote - hantera dina referenser

Lär dig EndNote - ett perfekt hjälpmedel för att samla och citera artiklar. Som anställd på Södersjukhuset kan du få EndNote på din arbetsdator via din lokala IT-samordnare och även gratis till din privata PC/Mac via biblioteket.

För dig som skriver uppsats, ST-arbete eller forskar

Lär dig att söka i relevanta databaser och använda programmet EndNote i ditt skrivande. Vi visar vilka e-resurser som finns och hur du sparar dina sökningar och referenser.

 

 

BrowZine - bevaka dina tidskrifter

Lär dig hur du bevakar landstingets tidskrifter i din dator, surfplatta och mobil.

ClinicalKey - e-böcker

Lär dig ClinicalKey. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och behandlingsguider.Beställ en kurs

Ingen kurs som passar dig? Vi kan skräddarsy kurser för din arbetsplats behov. 
Kontakta biblioteken@regionstockholm.se

 

 

Kontakt: biblioteken@regionstockholm.se

2022-03-04