Hoppa till huvudinnehåll

Janusinfo

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Drivs av Region Stockholm. Innehåller bland annat Kloka Listan (rekommenderade läkemedel), Strama (antibiotikaförskrivning), Akut internmedicin (behandlingsråd för läkare) och fortbildning kring läkemedel.

Innehåller även specifika läkemedelriktlinjer för: Interaktioner och riskprofiler, Njurfunktion, Fosterpåverkan, Aming, Kön och genus, Läkemedel och miljö.