Hoppa till huvudinnehåll

Google Scholar

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet. Innehåller även citeringar.

Inloggning behövs utanför regionens IP-område för att komma åt allt material.

Google Scholar manual.pdf