Hoppa till huvudinnehåll

Bevaka tidskrifter med BrowZine

Diarienummer
AKTNR 297-3427

BrowZine är en tjänst som hjälper dig att bevaka och upptäcka vetenskapliga tidskrifter inom ditt yrkesområde. Alla tidskrifter finns online i Region Stockholm. Manual för BrowZine.pdf


För dig som vill läsa dina tidskrifter på dator
  1. Öppna BrowZine
  2. Bläddra fram till ditt ämnesområde och spara intressanta tidskrifter i My Bookshelf. Spara artiklar från tidskrifterna i olika samlingar med My Articles.
  3. Sitter du utanför regionens nätverk? För att kunna läsa hela artiklar utanför regionens nätverk måste du logga in med ditt lösenord till Biblioteksproxy. Ansök om lösenord om du saknar ett.
 
För dig som vill läsa dina tidskrifter på surfplatta eller smartphone
  1. Ladda ner appen BrowZine
  2. Välj Library > Region Stockholm. Logga in med ditt HSA-ID och lösenord.
  3. Klicka på Institution Info och logga in med biblioteksproxy
  4. Du behöver sedan logga in på ditt Browzine-konto för att kunna spara tidskrifter och artiklar. Klicka på My Bookshelf för att logga in. 
  5. Spara intressanta tidskrifter i My Bookshelf och spara artiklar i olika samlingar med My Articles.

BrowZine

Vem kan få BrowZine?

Alla anställda vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, och Södersjukhuset, samt enheter med biblioteksavtal. Användning av BrowZine kräver biblioteksproxy.

Vilka tidskrifter kan jag läsa i BrowZine?

De flesta tidskrifter som biblioteken i Region Stockholm prenumererar på hittar du även i BrowZine. I BrowZine hittar du även fritt tillgängliga tidskrifter. BrowZine innehåller artiklar från 2005 och framåt, om du söker äldre artiklar kan du i vissa fall ha åtkomst till dem via vår tidskriftslista.

Kan jag spara artiklar till referensprogram som EndNote?

Ja, artiklar kan sparas till EndNote/Zotero/Mendeley med flera.

Vad är BrowZine Account?

Med ditt BrowZine Account synkas din bokhylla och de artiklar du sparar, mellan de olika enheter som du använder BrowZine på. Om du inte redan har ett BrowZine Account ges du möjlighet att skapa ett när du klickar på My Bookshelf eller My Articles i BrowZine.
Användning av BrowZine kräver alltså: 

  1. inloggning med BrowZine Account för att synka din bokhylla
  2. inloggning med proxy för att komma åt artiklar i fulltext.

Inloggningarna sparas i appen/webbläsaren, så du behöver endast logga in en gång.

Vad är My Bookshelf?

My Bookshelf är din personliga bokhylla där du lägger till tidskrifter du vill bevaka. För att använda My Bookshelf behöver du vara inloggad med ditt BrowZine Account. Din bokhylla synkas mellan de olika enheter du använder BrowZine på. Läs mer i My BookShelf and BrowZine Account FAQ

Vad är My Articles?

My Articles använder du för att spara artiklar i olika samlingar. För att använda My Bookshelf behöver du vara inloggad med ditt BrowZine Account. Din bokhylla synkas mellan de olika enheter du använder BrowZine på. 

Jag har KI-proxy, kan jag använda BrowZine både för KI-tidskrifter och Region Stockholm-tidskrifter?

Ja. Under Settings > Change Library kan du växla mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. För att ladda ner artiklar behöver du logga in med din KI-proxy-inloggning respektive din Biblioteksproxy-inloggning. I My Bookshelf syns tidskrifter du lagt till från båda biblioteken. Tidskrifter som hör till det bibliotek du inte är proxyinloggad till för tillfället är gråmarkerade.

Kontakt: biblioteken@regionstockholm.se

2022-02-17