Hoppa till huvudinnehåll

Skriv referenser

Diarienummer
AKTNR 462-3380
En snabb guide i hur du skriver referenser

Karolinska Institutets Universitetsbibliotek har gjort en tydlig guide i hur du skriver referenser enligt de vanliga stilarna APA och Vancouver.

Referensloggor

Ta hjälp av ett program när du ska skriva långa referenslistor

Tycker du att det är krångligt att skriva hela referenslistan själv? Låt datorn hjälpa till - det finns program och webbtjänster som kan hjälpa dig att skriva referenser korrekt.
 

  • För dig som är anställd på DS, Karolinska eller SÖS: 
    EndNote
    är ett program som installeras på din dator. Om du arbetar på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset eller Södersjukhuset kan du få EndNote utan kostnad på din arbetsdator och privata dator. Biblioteken håller kurser och kan ge dig enskild support i EndNote. Du kan också läsa vår manual, för EndNote X9.pdf eller EndNote 20.pdf.
  • För dig som är anställd inom SLSO eller annan enhet med biblioteksavtal: 
    EndNote Online
    är en gratisversion av referenshanteringsprogrammet EndNote. Kurs och support i EndNote Online kan du få på biblioteken på DS, Karolinska eller SÖS. En annan möjlighet är att använda Zotero, ett gratisprogram för referenshantering. Kurs och support i Zotero kan du få på biblioteket på Karolinska. Manual till Zotero.pdf

 

Kontakt: biblioteken@regionstockholm.se

2021-11-09