Hoppa till huvudinnehåll

Impaktfaktorer/citeringar

Diarienummer
AKTNR 79-3397

 

Det finns olika sätt att mäta artiklars och tidskrifters genomslag, bland annat impaktfaktorer/impact factor, Google Scholar-citeringar och Altmetrics.
 

Impact factor

Citeringsdatabasen Web of Science mäter hur många gånger varje artikel är citerad i databasen. 

I Journal Citation Reports kan du hitta JIF/Journal Impact Factor, som är ett mått på tidskrifters "tyngd" baserat på citeringar i Web of Science.
 

Google Scholar

Citeringsdatabasen Google Scholar mäter liksom Web of Science hur många gånger varje artikel är citerad i databasen. 

Google Scholar Metrics  är ett mått på tidskrifters tyngd baserat på citeringar i Google Scholar.

Tips! När du söker i Google Scholar inom landstinget visas i träfflistan förutom Google Scholar Citations även antal citeringar i Web of Science. 
 

Altmetrics

Altmetrics är ett samlingsnamn på tjänster som mäter artiklars genomslag i sociala medier. Två exempel är Altmetric och Impactstory.

 

Kontakt: biblioteken@regionstockholm.se

2021-12-16