Hoppa till huvudinnehåll

Biblioteksservice inom Region Stockholm respektive KI

Diarienummer
AKTNR 438-3339

En guide till vilka tjänster och resurser Biblioteken inom Region Stockholm respektive Universitetsbiblioteket vid Karolinska Institutet tillhandahåller. Guiden som pdf:

 
 
Region Stockholm
Karolinska Institutet (KI)
Vilka har åtkomst till tidskrifter och söktjänster?

Anställda, inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal  Åtkomst både på regiondator + hemifrån via Biblioteksproxy.                                   

Studenter: Åtkomst på regiondator under praktik.

Patienter och närstående har sk walk-in-use, tillgång på plats i biblioteket.

Anställda, forskare och studenter vid KI  Åtkomst både på KI-dator + hemifrån via KI-proxy.

Alla besökare har sk walk-in-use, tillgång på plats i biblioteket.  

Vilka tidskrifter och söktjänster har biblioteken? Vetenskapliga tidskrifter och söktjänster, med fokus på kliniska tidskrifter, kliniska kunskapsstöd och -tjänster, bl a Access Medicine/Pediatrics/Surgery, Embase, DynaMed, Isabel och ClinicalKey. http://biblioteken.sll.se

Vetenskapliga tidskrifter och söktjänster, bl a Embase och Medibas. http://kib.ki.se

Vem får beställa artiklar? 

Anställda, inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal   

(utan kostnad)

Anställda, forskare och studenter som skriver examensarbete vid KI     

(utan kostnad)

Övriga studenter vid KI samt övriga användare 

(mot kostnad)

PubMed/CINAHL m fl

Länkning till Region Stockholms fulltext via databaslänkar på                  http://biblioteken.sll.se

Länkning till KI:s fulltext via databaslänkar på  http://kib.ki.se

BrowZine - bevaka tidskrifter

Anställda, inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal
Med Biblioteksproxy. Välj ”Region Stockholm” i appen.

Anställda, forskare och studenter vid KI
Med KI-proxy. Välj ”Karolinska Institutet” i appen.

Låna fysiska böcker

Anställda, inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal, patienter, närstående och studenter

Lokala avvikelser kan förekomma. Fråga på biblioteket om något är oklart.

Alla
EndNote - referenshantering

Anställda vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS:

Får programmet EndNote utan kostnad installerat på regiondator och privat dator, samt får kurser och support.               

Övriga anställda och enheter med biblioteksavtal: Får hjälp med att skaffa gratistjänsterna EndNote Online med utökad funktionalitet via biblioteken eller Zotero och får support.

Anställda och forskare vid KI:

Kan beställa programmet EndNote mot kostnad, samt får kurser och support.                  

Studenter vid KI: Får hjälp med att skaffa gratistjänsten EndNote Online med utökad funktionalitet via KI-biblioteket och får support. 

Kurser och handledning Anställda, inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal Anställda, forskare och studenter vid KI
Sökuppdrag Anställda inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal Forskare vid KI
Verifiering Anställda inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS Forskare vid KI

 

Kontakt: biblioteken@regionstockholm.se

2021-10-22